porady-medyczne.com.pl

b12

Niedobór witaminy B12

Brak witaminy B12, wynikający z różnych przyczyn powodować może szereg zaburzeń w układach, w których dochodzi do dużego obrotu komórkowego. Mowa tutaj przede wszystkim o szpiku kostnym, o błonie śluzowej przewodu pokarmowego oraz o...

4910573791_48625c7c5a

Nabyta niedokrwistość hemolityczna autoimmunologiczna

Istotą choroby jest obecność autoprzeciwciał opłaszczających krwinki czerwone. W wyniku takiego oznaczenia krwinek, zostają one zniszczone przez monocyty / makrofagi.   Zajmiemy się nabytą niedokrwistością hemolityczną autoimmunologiczną z obecnością przeciwciał typu ciepłego – znaczy...

2263064802_aee9dda257

Zespół HIT

Zespół HIT czyli zespół poheparynowej małopłytkowości jest zaburzeniem, które może w rzadkich przypadkach spowodować zaburzenia zakrzepowe, niekiedy prowadzące do zatorowości płucnej i do zgonu, stąd jest zespół ten choć rzadki, to jednak dość groźny....

450128330_b81f4526f7

Złożona wada mitralna

Złożona wada mitralna jest to współwystępowanie jednocześnie stenozy mitralnej i niedomykalności mitralnej. Najczęstszą przyczyną tej wady złożonej serca jest choroba reumatyczna lub zwyrodnienie płatków zastawki. To, jakie objawy się pojawią u pacjenta, zależy przede...

2127047034_88baf7a49d

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego jest chorobą, która może mieć bardzo wiele przyczyn, podobnie jak przebiegów. Zapalenie mięśnia sercowego jest bardzo groźną chorobą, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do niewydolności serca lub zgonu.   JAK...

14773724274_28a251c88e_z

Tętniak aorty

Tętniak aorty stanowi poszerzenie jej ściany powyżej 50% jej średnicy, powstałe w wyniku działania kilku różnych czynników.   JAK CZĘSTO I U KOGO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE TĘTNIAK AORTY?   Częstość występowania tętniaków wzrasta z wiekiem,...

74296222_c0740b8774

Choroba Takayasu

Choroba Takayasu jest chorobą zapalną tętnic, głównie aorty i jej gałęzi. W wyniku zmian zapalnych, toczących się w ścianie zewnętrznej tętnicy, a także w jej błonie wewnętrznej i naczyniach odżywczych przydanki, dochodzi do powstawania...

14593189148_cc9860065c

Zapalenie naczyń chłonnych

Zapalenie naczyń chłonnych nie jest chorobą groźną, aczkolwiek w rzadkich przypadkach, zwłaszcza, gdy zostanie zaniechane leczenie, może doprowadzić do rozwoju obrzęku limfatycznego, ropnia węzłów chłonnych, w ostateczności także do sepsy.   PRZYCZYNY   Zapalenie...

575042284_668142d383

Obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny jest stanem, w którym dochodzi do zastoju chłonki w danym regionie ciała. Zwykle występuje na kończynach.   PRZYCZYNY   Obrzęk limfatyczny może powstawać przede wszystkim w sytuacjach, gdy uszkodzeniu ulegną zastawki naczyń...

2223713451_bca8a53145

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca występuje wtedy, gdy bardzo szybko pojawiają się objawy zaburzeń funkcji serca w wyniku nieprawidłowego obciążenia serca, a także zaburzeń rytmu lub dysfunkcji skurczowej lub rozkurczowej.   Najprościej rzecz ujmują, gdy serce...