Jak rozpoznać stwardnienie rozsiane?

Jak rozpoznać stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane - co to właściwie jest?

Czym jest stwardnienie rozsiane? Jest to przewlekła choroba układu nerwowego, która polega na nieprawidłowych przejściach impulsów nerwowych. Choroba ta należy do grupy dolegliwości zapalno - demielinizacyjnych, która jest najczęstszą przyczyną stwardnienia rozsianego. Choruje na nią aż 2,4 miliona osób na całym świecie, z czego ponad 40 tysięcy w Polsce. Głównie dotyka to młodych ludzi w wieku 20-30 lat, rzadko ta choroba dotyka ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia oraz po 50 roku życia. Natomiast w przypadku płci na stwardnienie rozsiane choruje zdecydowanie większa liczba kobiet (dwukrotnie więcej) niż mężczyzn. 

Stwardnienie rozsiane - przyczyny

Przyczyny tego rodzaju choroby nie są do końca znane. Na pewno duży wpływ na jego powstanie mają tzw. ogniska demielinizacyjne, które znajdują się w okolicach mózgu i rdzenia kręgowego. Stwardnienie rozsiane w głównej mierze atakują mielinę, która jest odpowiedzialna za budowę osłonek włókien nerwowych. Powoduje to niszczenie owych osłonek, co skutkuje, że włókna nie są w stanie w odpowiedni sposób przewodzić sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego. W konsekwencji dochodzi do problemów neurologicznych. Wyróżniamy trzy czynniki związane ze stwardnieniem rozsianym:

  • Czynnik środowiskowy - do niego można zaliczyć miejsce zamieszkania i urodzenia, im dalej od równika, tym większa szansa choroby. Wpływ ma także zanieczyszczenie środowiska, m.in tytoń, dieta, niedobór witaminy D, hormony.
  • Czynnik autoimmunologiczny - organizm pacjenta w trakcie procesu autoimmunologicznego produkuje białka - autoprzeciwciała, które niszczą mielinę, co doprowadza do tego, że organizm sam siebie atakuje.
  • Czynnik genetyczny - według badań stwierdzono, że rozwój stwardnienia rozsianego jest ok. dwudziestokrotnie większy u krewnych I stopnia pacjenta, niż u osób niespokrewnionych.

Jak wcześnie rozpoznać stwardnienie rozsiane ?

Dzięki ciągłym postępom w medycynie można dużo wcześniej wykryć stwardnienie rozsiane, niż miało to miejsce we wcześniejszych latach. W porę postawiona diagnoza oraz odpowiednie leki są w stanie spowolnić rozwój choroby oraz złagodzić jej objawy. Tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny mogą wspomóc diagnozowanie oraz zmonitorować postęp choroby. Pomocną rzeczą są również badania immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Stwardnienie rozsiane - leczenie   

Leczenie stwardnienia rozsianego nie należy do najłatwiejszych. Polega na zapobieganiu i leczeniu objawów. Podczas tzw. rzutów SM stosuje się leki steroidowe, których zadaniem jest zmniejszenie nasilenia w ognisku zapalnej demielinizacji i przyśpieszenie leczenia objawów. Dzięki stosowaniu odpowiednich leków mamy możliwość ograniczyć długofalowy przebieg choroby.  

Inne z tej kategorii: